Template:Phrasebook/Slovenian

From Hitchwiki
Jump to navigation Jump to search

Slovenian

 1. Hello - Zdravo / Živijo
 2. Excuse me.. - Oprostite
 3. Do you possibly drive in the direction of ...? - Mogoče peljete proti ...
 4. Could I get a lift to...? - Bi me peljali do/v ...
 5. - a gasstation / a service area / a parking place? / along the highway - bencinska postaja / ... / parkirišče
 6. Is the lift free? / I can't pay. - Je prevoz zastonj? / Ne morem plačati.
 7. Do you speak ...? / any other languages / Could you speak slower, please? - Govorite ...? / kakšne tuje jezike / Bi lahko govorili počasneje, prosim?
 8. yes / no / maybe / no thanks / - da, ja / ne / mogoče / ne, hvala
 9. That’s great / perfect / bad / no problem - To je super / odlično / slabo / Ni problema
 10. I don't understand. / I don't know. - Ne razumem. / Ne vem.
 11. I'm going to ... / Where are you going to? - Grem (v/na/proti)... / Kam greste ?'
 12. My name is... / What's your name? / I’m from... / Where are you from? -Ime mi je ... / Kako ti je ime? / Prihajam iz/s .. / Od kod si?
 13. I’m ... years old. / How old are you? - Imam ... let. / Koliko let imaš?
 14. I study.... / My subjects are... / I’m in my ... year. / I will become a .... - Študiram .. / Moji predmeti so... / Sem v ... letu. / Postal bom...
 15. I have a boy-friend/a girl-friend. / I'm married. - Imam fanta/punco. / Sem poročen.
 16. I’m on holiday. / I visit friends in... / I'm hitchhiking around... - Sem na počitnicah. / Sem na obisku pri prijateljih v ... / Štopam naokoli
 17. I will stay for... / I’m going back... - Ostal/a bom ... / Vračam se ...
 18. Don’t touch me! / Let me out! / Stop! / Help! - Ne dotikaj se me!, Ne tikaj me! / Spusti me ven. / Nehaj (=stop doing this). Ustavi (to stop the car for ex.) / Na pomoč!
 19. Can you drop me off here? - Me lahko odložiš tukaj?
 20. Thank you! / Have a nice day/trip! - Hvala! / Imej lep dan/izlet.
 21. Where can I find ...? - Kje lahko najdem....?
 22. - the city centre / a map - center mesta / zemljevid
 23. - a toilet / a supermarket / a pharmacy / a campsite - wc / supermarket / lekarno / kamp
 24. - an internetcafe / a cashmachine / a bank - internet kafe / bankomat / banko
 25. - a metrostation / a busstation / a trainstation - metro postajo (but we dont have any metro) / avtobusno postajo / železniško postajo
 26. - the highway to ... / a good hitchhikingspot - avtocesto proti... / dobro točko za štopanje
 27. water / (herbal) tea / hot chocolate / coffee - voda / (zeliščni) čaj / vroča čokolada / kava
 28. beer / (red, white) wine / juice - pivo / (rdeče, belo) vino / sok
 29. (vegetarian, vegan) diner / bread / a cheap restaurant - (vegetarianska, veganska) večerja / kruh / poceni restavracija
 30. Cheers! / Enjoy your meal! - Na zdravje! / Dober tek!
 31. I’m hungry / thirsty / fine / cold // hot / sick - Sem lačen/lačna / žejen/žejna / dobro // Mi je vroče / mraz
 32. north / east / south / west - sever / vzhod / jug / zahod
 33. yesterday / today / tomorrow - včeraj / danes / jutri
 34. zero / one / two / three / four / five / six / seven / eight / nine / ten - nič / ena / dva / tri / štiri / pet / šest / sedem / osem / devet / deset
 35. eleven / twelve / thirteen / fourteen / fifteen / sixteen / seventeen / eighteen / nineteen / twenty - enajst / dvanajst / trinajst / štirinajst / petnajst / šestnajst / sedemnajst / osemnajst / devetnajst / dvajset
 36. twenty-one / thirty - enaindvajset / trideset
 37. hour / day / week / month / kilometre - ura / dan / teden / mesec / kilometer
 38. left / right / straight on / before/ after - levo / desno / naravnost / pred / po
 39. this / next / last / - ta / naslednji / zadnji
 40. often / seldom / never / long / short - pogosto / redko / nikoli / dolgo / kratko
 41. up / down / over / under - gor / dol / čez / pod
 42. How far is it (on foot)? / Where are we? - Kako daleč je ( peš )? / Kje smo?
 43. How much does it cost? / What time is it? - Koliko stane? / Koliko je ura?
 44. We are looking for a place to sleep. - Iščemo prenočišče.
 45. Where can we buy a ticket? - Kje lahko kupimo karto?
 46. Who? / What? / Where? / Why? / When? - Kdo? / Kaj? / Kje? / Zakaj? / Kdaj?
 47. How? / How much? / How long? / Which? - Kako? / Koliko? / Kako dolgo? / Kateri?