פתיחת התפריט הראשי

יומן חסימות

זהו יומן של פעולות החסימה והשחרור של משתמשים. כתובות IP שנחסמו אוטומטית אינן מופיעות. ניתן לעיין ברשימת החסומים לצפייה בחסימות הפעילות כעת.

יומנים
 

אין פריטים תואמים ביומן.