User talk:Liftarkungen

From Hitchwiki
Revision as of 13:00, 5 September 2011 by Quitelost (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Hey man, welcome on hitchwiki and thanks for your contributions :) --MrTweek 07:27, 7 September 2009 (UTC)

Hej hej, Liftarkungen! Jag här se din graffiti fran April på trafikplatsen vid E4, inte längt fran Järna. :-) --Zenit 02:20, 8 July 2011 (CEST)

Hej! Följer upp ifrån CS; Aha, och här var ju ett bra ställe att rapportera skådade taggar ;) Det var en kvalificerad gissning, givet din profil här och där :) Ja må vi råkas hursom varsom! --quitelost 14:00, 5 September 2011 (CEST)