Changes

Jump to navigation Jump to search

Eastern Europe phrasebook

649 bytes added, 10:40, 2 December 2015
m
no edit summary
Czech is an incredibly difficult language to learn, but learn these few phrases and you will get around the country a lot more easily, especially outside cities.
Even names of towns can be pronounced incorrectly very easily. Consider the name of the town [[Olomouc]], which is pronounced ''ollo-moats''. For more information about pronouncing see the [http://wikitravelen.wikivoyage.org/enwiki/Czech_phrasebook Czech phrasebook on WikitravelWikivoyage].
five hundred - pět set
# Hello - '''Ahoj (informal) / Dobrý večer rano (good morning) / dobrý večer (good evening) '''
# Excuse me... - '''promiňte'''
# Do you possibly drive in the direction of Prague? - '''Jedete směrem do Prahy?'''
# That’s great / perfect / bad / no problem - '''to je vynikající / perfektní / špatný / to není problém'''
# I don't understand. / I don't know. - '''nerozumím / nevím'''
# I'm going to ... / Where are you going to? '''ja jdu Ja jedu do. kam jdete.. / Kam jedete?
# My name is... / What's your name? / I’m from... / Where are you from? '''Jmenuji se … / Jak se jmenujete? / Jsem z … / Odkud jste?'''
# I’m ... years old. / How old are you? - '''Je mi ... let/ Kolik je vám (formal) ti(informal)?'''# I study.... / My subjects are... / I’m in my ... year. / I will become a ....''' Studuji ... / Má tyto předměty ... / Jsem v ... ročníku / Až vystuduji, budu ...'''# I have a boy-friend/a girl-friend. / I'm married.- '''Mám přítele/přítelkyni. / Jsem ženatý (men). Jsem vdaná (women)'''# I’m on holiday. / I visit friends in... / I'm hitchhiking around... - '''Mám prázdniny. / Chci navštivit kamarády v ... / Jen tak stopuji ...'''# I will stay for... / I’m going back...- '''Zůstanu ... dní (days) / Jedu zpátky '''
# Don’t touch me! / Let me out! / Stop! / Help! - '''Nešahejte na mne! / Pusťte mě ven! / Zastavte! / Pomóc!'''
# Can you drop me off here? '''Tady Můžete mi můžete zastavit tady?'''
# Thank you! / Have a nice day! - '''Děkuji! / Pěkný den!'''
# Where can I find ...? - '''Kde mohu najít ...?'''
# - an internetcafe / a cashmachine / a bank - '''internetová kavárna / bankomat / banka'''
# - a metrostation / a busstation / a trainstation - '''zastávka metra / autobusová zastávka / vlakové nádraží'''
# - the motorway to ... / a good hitchhikingspot - '''dálnice do ... / dobré místo na stopování'''# water / tea / hot chocolate / coffee - '''woda voda / čaj / horká čokoláda / káva'''
# beer / (red, white) wine / juice - '''piwo / (červené, bílé) víno / džus'''
# vegetarian / diner / bread / a cheap restaurant- '''vegetarián / ? / chléb / levná restaurace/hospoda'''# Cheers! / Enjoy your meal!- '''Na zdraví! / Dobrou chuť!'''# I’m hungry / thirsty / fine / cold / hot / sick- '''Mám hlad / žízeň. / Nic nepotřebuji / Je mi zima / teplo. / Jsem nemocný'''
# north / east / south / west - '''sever / východ / jih / západ'''
# yesterday / today / tomorrow - '''včera / dnes / zítra'''
# How far is it (on foot)? / Where are we? - '''Jak daleko je to(pěšky)? / Kde jsme?'''
# How much does it cost? / What time is it? - '''Kolik to stojí? / kolik je hodin?'''
# We are looking for a place to sleep.- '''Hledáme místo, kde bychom mohli strávit noc.'''
# Where can we buy a ticket? - '''Kde si mohu koupit lístek?'''
# Who? / What? / Where? / Why? / When? - '''Kdo? / Co? / Kde? / Proč? / Kdy?'''
#Excuse me - '''Afedersiniz'''
#Yes - '''Evet'''
#No - '''Hayır''' or '''Yok'''
#A little bit - '''Biraz'''
#Thanks - '''Teşekkürler'''
#Can you speak English? - '''İngilizce konuşabilir misiniz?'''
#I don't understand - '''Anlamıyorum'''
#Bilmiyorum - '''I don't know- '''Bilmiyorum'''
#I'm going to... - '''...'a gidiyorum'''
#That's great - '''Bu harika'''
#Water - '''Su'''
#Beer - '''Bira '''
#Wine - '''Şarap '''
#Fruit juice - '''Meyve suyu'''
#Bread - '''Ekmek'''

Navigation menu