Changes

Jump to navigation Jump to search

User:Nalddo

5 bytes added, 13:40, 18 May 2012
no edit summary
''Hitch-hiking since september 2011 :''
 
Astana - Shymkent - Almaty - Bishkek - Osh - Murghab - Khorog - Dushanbe - Penjykent - Khurang - Dushanbe - Kunduz - Mazar-e-Sharif - Kabul (september-december 2011)
 
All around Oman (december 2011)
 
All around Israel & Jordan (january-february 2012)
 
Paris - Berlin - Poznan - Warsaw - Kiev - Chisinau - L'viv - Minsk - Vilnius - Riga - Tallinn - Riga (march 2012)
 
Tashkent - Sarmarkand - Bukhara - Nukus - Kungrad - Nablus - Khiva - Dashoguz - Konye-Urgench - Ashgabat - Mashhad - Tehran - Qom - Arak - Hamadan - Khorramabad - Shush - Shushtar - Yasuj - Esfahan - Tehran - Qazvin - Astara - Baku... (april 2012 - ?)
48
edits

Navigation menu